Specialisaties

Houding

Slapen

Pijn

Oefentherapie is een beweegtherapie die zich specifiek richt op klachten in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten.

Hierbij wordt niet alleen naar de specifieke klacht(locatie) gekeken maar ook naar de manier waarop iemand ermee om gaat. Zo kan het zijn dat de klacht veroorzaakt wordt door een bepaalde  lichaamshouding. Maar ook de mentale houding waarmee iemand in het leven staat kan van invloed zijn.
Samen met u achterhalen wij de oorzaak van de klachten of beperking.U krijgt daarmee handvatten aangereikt waardoor u blijvend van de hinder af bent.
 

Een voorbeeld is rugpijn. Dit kan komen door een verkeerde houding tijdens het werken of een overbelasting omdat u een tafel verschoof. Met onze begeleiding voorkomt u dat de pijn snel opgelost wordt.

Pijn is een waarschuwing van het lichaam. Er is iets niet in orde en daar moet iets aan gedaan worden. Acute pijn heeft meestal een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding of infectie. Na een tijdje rust of behandeling van de oorzaak, gaat deze pijn weer over. Acute pijn is dus nuttig. Als deze pijn blijft terwijl de oorzaak niet meer aanwezig is, is deze niet meer nuttig. Hij heeft geen waarschuwingsfunctie meer.

De pijn gaat als het ware een eigen leven leiden, met gevolgen voor het dagelijks leven. Bijvoorbeeld pijn vermijden of juist over de grens heen gaan. Men neemt een verkeerde houding of bewegingen aan.

Goede begeleiding door een therapeut die geschoold is in de behandeling van chronische pijn kan helpen weer grip te krijgen op de klachten.

Wat is de rol van de oefentherapeut?

De oefentherapeut start met het in kaart brengen van de oorzaken van de pijn, ervaring van de pijnklachten en de manier van omgang. Samen met de therapeut worden haalbare doelen opgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat er weer grip op de klachten komt en de kwaliteit van leven verbetert.

Samen met de coachende oefentherapeut gaat iemand met de eigen doelen aan de slag. Deze doelen richten zich op het verbeteren van die vaardigheden die voor diegene belangrijk zijn. Voor de een betekent dit ‘normaal leven en werken’ en voor de ander ‘beter omgaan met spanningen’.

Lichamelijke, geestelijke of sociale factoren kunnen de slaap belemmeren. Geregeld is een slaapprobleem het gevolg van spanningen ofverhoogde alertheid. Bij gebrek aan rust overdag, verwerk je gebeurtenissen pas in bed. Aanhoudende (belemmerende) gedachten kunnen
je ook de rust ontnemen die nodig is om te slapen.

De oefentherapeut ziet allerlei klachten in de praktijk en meestal is er een relatie tussen de slaap en bestaande lichamelijk of mentale problemen. Een effectieve manier om je gedragsmatige slaapprobleem aan te pakken is door onder behandeling te gaan bij een oefentherapeut die
geschoold is in de behandeling van slapeloosheid.

De behandelmethode is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en richt zich op het wegnemen van de factoren die de slapeloosheid in stand houden. De slaapoefentherapeut gaat samen met jou aan de slag om de vicieuze cirkel te doorbreken met de cognitieve gedragstherapie, gedegen uitleg over de slaap, praktische tips en oefeningen om zo de balans in je leven weer terug te vinden. De oefentherapeut neemt de gehele 24 uur onder de loep om maatwerk te leveren op jouw specifieke  slaapprobleem.
Je krijgt weer grip op je slaap, voelt je energieker en kunt zo het goede uit je dag halen.

Schuiven naar boven